Links

https://www.youtube.com/watch?v=t0kbAne_oMY.
Opname Omrop Fryslân live

https://www.youtube.com/watch?v=umJXuLCxvoA.
Opname Omrop Fryslân Live

https://www.youtube.com/watch?v+VoOxouEFVBs.
Op youtube staan inmiddels ook wat opnames. Deze is gemaakt door Joop van de Water op Liereliet Workum.

http://www.msMarkol.nl
de opbringst fan de CD “Oer it wetter” giet nei dizze frijwilligersorganisaasje.
Dets Laif hat in bijdrage levere.

http://www.elikser.nl
Utjouwerij fan “Oer it wetter” : CD – boek – CD + boek

http://www.tsjoch.nl
Fryske Feriening Fan Folksmuzikanten

http://www.overstagband.nl
Folksdûnsbegeliedingsgroep dêr ’t Henk kontrabas by spilet.

http://www.differentsound.nl
Koar fan Era

www.drijfhout-vlieland.nl
folkduo en studio, Nils Koster hat ús CD opnomme.